A passzív épületek esetében e problémák döntő többségét a minőségbiztosítási rendszer alkalmazása, vagyis a minősítés kiküszöböli. Hiszen már az engedélyezési tervezés szakaszában el kell készíteni a csomóponti rajzokat, a PHPP számítást a terv előminősítéshez. Ezek feltárják, ábrázolják és megoldják a felmerülő problémákat.

Mivel passzívházakhoz feltétlenül szükséges kiviteli terv készítése ezek és a hozzájuk tartozó árazatlan költségvetések birtokában nem a kivitelezőnek kell az építés során megoldania a problémákat. Ezek megoldásait a tervek és a költségvetés tartalmazza, így valamennyi árajánlatot tevő kivitelező ugyanarra a műszaki tartalomra fog ajánlatot tenni. Ez lehetővé teszi az építtető számára a kivitelezők árajánlatok összevetését.