Az árazatlan költségvetés az elvégzendő munkák tételenkénti kiírását, és azok mennyiségeit tartalmazzák. A kiviteli tervezés része az árazatlan költségvetés készítése. Új épületek esetében 2-4 %, felújítás esetén 5-10% pontos költségvetést csak kivitelezésben jártas precíz szakember képes sok munkával elkészíteni.

Az átlagos költségvetések mindössze 20-30% pontosak.

Ha az árazatlan költségvetést ajánlatkérő előzetesen nem készíteti el, akkor minden ajánlattevő külön-külön saját maga készíti el a saját költségvetését. Ezek sem tételeiben, sem mennyiségeiben nem lesznek azonosak, így ezeknek sem műszaki tartalmát, sem árait így az ajánlatkérő nem lesz képes összehasonlítani.

Sok magára adó kivitelező - nagyon helyesen – ha az ajánlatkérő árazatlan költségvetést nem biztosít, nem ad ajánlatot. Az árazatlan költségvetés hiánya vagy annak pontatlansága az ajánlatkérő komolytalanságát, igénytelenségét bizonyítja.