Az épületek megfelelősége, tartóssága, üzembiztonsága elsősorban a tervek, vagyis a műszaki tartalom megfelelőségétől, és a kivitelezés minőségétől, gondosságától függ.

A közmegítélés a mérnöki munkát, és így a tervezőit is alulértékeli. Legtöbbször az építtetők a rosszul értelmezett „költségtakarékossága” miatt csak azokat a kiviteli terveket készíttetik el, amelyeket feltétlenül kötelező. Így legtöbb épület csomóponti tervezés, és részletes kivitelei tervek nélkül, az engedélyezési, nem pedig kivitelezési célra készített építési engedélyezési terv alapján kerülnek úgy-ahogy megvalósításra.

 

A minősített passzívházak esetén a pontos energetikai számítások nem készíthetők el a minden, a hőburkot érintő csomópont tervei, és az épületgépészeti tervek nélkül. Így a passzívházak esetében a hőhidasság, a vízszigetelés, a párazárás problémái feltétlenül megoldásra kerülnek, mivel ez feltétlenül szükséges a passzívházak magasabb épületenergetikai minőségének biztosításához.