Az épületek nem típus-, hanem egyedi termékek. Így minden épület egy addig létre nem hozott, ki nem próbált, új termék. Az iparban a tömegtermelés, a sorozatgyártás tette lehetővé a termékek minőségének javulását, a költségek csökkentését.

Ma ez az építőiparban ez csak az építőanyag gyártás terén valósulhat meg. Az épületek kivitelezése során nincs lehetőség a sorozatgyártás előnyeinek a kihasználására. Nem áll módunkban a gyártás beindítása előtt próbadarabokat készíteni, azokat terhelési, és tartóssági vizsgálatoknak alávetni, összetöri, az észlelt hibákat forgalomba hozatal előtt kijavítani. Az építőiparban csak egy termék készül, a legelső termék egyben az egyetlen, a végtermék.

 

Az épülettől elvárt minőség biztosításának alapja egy olyan egyszeri alkalomra összeállított „termelő egység” létrehozása, amely képes elsőre megfelelő minőségű hibátlan terméket, az épületet gazdaságosan létrehozni. Megnehezíti a helyzetet, ha ezt a termelő egységet nem erre szakosodott vállalkozás, hanem a kellő tapasztalatokat nélkülöző megrendelő hozza létre és üzemelteti.

 

Az így alkalmilag létrehozott termelő egység működésének kipróbálására nincs mód. Az egyedi épület létrehozásához szükséges felkészültséget az épületet létrehozó termelőegységeknek, a tervezőknek, kivitelezőknek nincs lehetőségük az építendő épületen megszerezniük. A kellő eredmény eléréséhez szükséges szaktudást, tapasztalatokat máshol, más munkákon korábban kell elsajátítaniuk.

 

Az iparral ellentétben az építőiparban a sorozatgyártás nem a termékek, hanem az őket létrehozó termelőegységek, tervezők, kivitelezők tevékenységében valósul meg. Az építtető csak az igényszintjének, elvárásainak megfelelni képes tervezők és kivitelezők kiválasztásával teheti lehetővé a megkívánt a minőség épület felépítését. Ezért rendkívül nagy a jelentősége a megfelelő tervező és kivitelező kiválasztásának. Emiatt hibás az az gyakorlat, hogy a tervezők, kivitelezők kiválasztását nem a minőségbiztosítás eszközeként hanem árkérdésként kezelik. Fokozottan érvényesül ez a magas épületenergetikai minőséget követelő passzívházak esetében.

 

Minőségi munkát végző tervező, kivitelező vállalkozások ezért nem tekintik potenciális megrendelőnek, csak adathalászoknak azokat az ajánlatkérőket, akik csak a vállalási árukra, a munkájukra nem kíváncsiak. Ezek a vállalkozások nem a tescos árszinttel, hanem a munkájuk minőségével kívánnak versenyezni.