A garancia hétköznapi fogalmát a jogszabályok nem ismerik. Két fogalom keveredik benne, a jótállás és a szavatosság.
Jótállás: Az épületek kivitelezőit szerkezetektől függően 1-3 év jótállás terheli. Ha ez idő alatt a jótállásra jogosult építtető hibát észlel, és azt a jótállásra kötelezettnek ki kell javítania, ha nem tudja bizonyítani, hogy a meghibásodás nem neki felróható okból következett be.   Szavatosság: A jótállási idő eltelte után az épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejének lejártáig a kivitelezőnek szavatossági kötelezettsége áll fenn. A szavatosság ideje alatt megfordul a bizonyítási kényszer. A megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba a kivitelezésből, nem hibás használatból ered.   Kötelező alkalmassági idő: Az az idő, ameddig az egyes épületszerkezeteknek rendeltetésszerű használat esetén, használatra alkalmasnak kell   A szavatosság nyílászárók, tetőfedés, válaszfalak, nyílászárók, vakolatok 5 év, alapok, tartószerkezetek esetében a leghosszabb, 10 év.