A hiányos kiviteli tervek esetén a hiányzó tervrészeket az egyes kivitelezőknek pótolniuk kell. A hiányzó tervek pótlásának igényszintje meghatározza azok költségszintjét is.

Ahogy az ízlések, úgy az egyes kivitelezők által elfogadhatónak tartott megoldások igényszintje is drasztikusan eltér. Egy probléma megoldása a tudomásulvételének elutasításától a legprecízebb, minden eshetőségre való felkészüléséig terjedhet. Hiányos tervek esetén az ajánlatkérőnek kell a dokumentációban nem rögzített minden egyes munkarész azonos műszaki tartalommal való megoldására, minden ajánlattevőtől árajánlatot kérnie. Az ajánlatok csak így válhatnak összevethetővé.