A nem minősített passzívházak tulajdonosai, tervezői, kivitelezői, gyakran hangoztatják, házuk akár minősíthetnék, de nekik „nem hiányzik ez a plecsni”.Nem ok nélküli az a tény, hogy egyetlen felépült passzívház sem szerezte meg utólag a passzívház minősítést, bár ez elvileg lehetséges lenne.

A nem minősített passzívházak gyatra minősége, a passzívházakét duplán, triplán meghaladó energiaigénye miatt ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan. A minősítésre nem kerülő passzívházak nem ezért minősítetlenek, mert nem merült fel rá igény, hanem azért, mert eleve arra alkalmatlanok rá! Ez nem véletlen, hiszen ha a megrendelő valóban passzívházat akar építetni, akkor  a tervező- és a kivitelező munkáját ellenőrző passzívház auditort vont be az építkezésébe. Az auditor hiányában a passzívházak bonyolult követelményeit sem a tervező, sem a kivitelező önként meg nem ismerte, és nem is teljesítette, hiszen úgy sincs senki aki ezeket számon kérhetné tőlük? Nem fakírok!

Ez fordítva is igaz. A minősített passzívházak kizárólag azért kerülhettek minősítésre alkalmas módon megtervezésre, és megépítésre, mert tulajdonosaik szerződésben kötelezték a tervezőt és kivitelezőt minősíthető passzívház tervezésére, építésre. Ehhez a beruházásba tervezés alatt bevont Passivhaus Institut auditora a szükséges szakmai hátteret, és segítséget, megadta. A minősítés kiadásához szabott szakmai feltételeivel a tervezőt, a kivitelezőt, és bizony a megrendelőt is rákényszeríti a minősíthető passzívház szint eléréséhez szükséges épületenergetikai minőség eléréshez.  A minősítés két lépésben történik a tervek előminősítése, amely bizonyítja, hogy a tervek, és a PHPP számítás megfelelnek a passzívházak követelményeinek és az épület minősíthető.

Nem minősített passzívháznak akkor nevezhető egy épület, ha az bizonyíthatóan mindenben megfelel a passzívház alapelveket kidolgozó Darmstadti Passivhaus Institut követelményeinek, de minősítési eljárás nem került elvégzésre. Az álpasszívházak a passzívházak silány dublőrei. A passzívházak pár éves piaca kialakulatlan. A passzívházak megrendelői, bár az interneten elérhető információkat  tájékozatlanok, könnyedén félrevezethetők. Képtelenek megítélni, hogy nekik kínált termékek, tervek, házak valóban megfelelnek-e elképzeléseiknek.

 

Ésszerűtlenül, és gazdaságtalanul épülnek az alacsony energiafelhasználású épületek. Jellemzően csapnivaló légtömörséggel, passzív szintet elérő falakkal, födémekkel, nyílászárókkal, passzív árszinten de hozzá nem értő tervezéssel, kivitelezéssel. Ennek elszomorító az eredménye. Magyarországon a passzívnak nevezett, Passzívhaus Institut minősítés nélkül épített „passzívházak” valójában nem is passzívházak, csupán alacsony energiafelhasználású épületek.